Společenská odpovědnost

Kolektivní systémy pro zpětný odběr elektrozařízení a obalů

Společnost Home Technologies s.r.o., IČO: 09369791, je členem kolektivního systému pro zpětný odběr elektrospotřebičů, baterií a použitých obalů.

Elektrozařízení a jejich zpětný odběr

Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. je zajištěna "Smlouvou o kolektivním plnění výrobce elektrozařízení" v rámci kolektivního systému REMA Systém, a.s. Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, pod číslem osvědčení: 0508132761

https://www.rema.cloud/

Tato společnost zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci elektroodpadů v celé České republice. Poplatek za zpětný odběr elektroodpadu je již zahrnut v ceně výrobku.

Osvědčení REMA elektrozařízení najdete ZDE.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

Symbol 1 Symbol 2

  

Jak se zbavit starého spotřebiče?

prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz. https://www.rema.cloud/sberna-mista/

prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz. https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

Proč recyklovat?

Elektrozařízení obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například platina, železo, zlato, stříbro nebo zinek.

Předáním elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.