IoT - Internet (do Vašich) věcí

IoT - neboli Internet of Things se dá přeložit jako Internet věcí. Je to silně abstraktní pojem pod kterým si těžko lze něco představit. Řekneme to jednoduše: Vyrábíte elektronické / elektrické zařízení, které chcete ovládat na dálku? Chcete jej připojit do chytré domácnosti a nevíte jak? Máte uvnitř produktu prostor na modul alespoň 25x48x92 mm?

Již za 2 měsíce můžete mít produkt, který můžete inzerovat jako zařízení chytré domácnosti. Díky integraci našeho univerzálního řídicího modulu chytrých domácností se i Vaše zařízení může nazývat chytrým. Co potom získáte? Spoustu možností.

Například:

  • mít vizuální přehled o provozu zařízení (okamžitá hodnota, trend vybraných veličin, tabulka, graf)

   Veškeré signály je možno přehledně vizualizovat v našem cloudovém systému MARS

  • ovládat zařízení vzdáleně

   Prostřednictvím našeho cloudového systému MARS máte možnost zařízení vzdáleně ovládat, ať jste kdekoliv. Současně také vidíte, jestli jsou zapnuta nebo ne.

  • využít naši technickou podporu

   Pokud narazíte na nějaký problém, nikdy v tom nebudete sami. Náš team zkušených vývojářů je Vám vždy připraven pomoci.

  • nabízet produkt do segmentu chytrých domácností (Smart Home)

   Jedná se o produkty, jejichž koncovými zákazníky a uživateli jsou obyvatelé domácností. Celá myšlenka chytrých domácností je velmi jednoduchá – pokud připojíme co největší počet zařízení v naší domácnosti do internetu, od domácích spotřebičů a osvětlení přes dveřní zámky až po termostaty, pak budeme schopni monitorovat jejich stav a ovládat je vzdáleně. Tímto získáme lepší přehled o stavu v domácnosti, zvýší se náš komfort a naše životy by se tím měly zjednodušit. Zároveň v případě jakékoliv havárie budeme schopni velmi rychle reagovat na její odstranění.

  • užívat slogan chytré zařízení

   Chytré už nejsou zdaleka jen telefony. Do domácností postupně pronikají chytré spotřebiče, které komunikují s Internetem a často i s aplikacemi v mobilních telefonech. Není tak problém například na dálku nastavit topení na chalupě, abyste po příjezdu měli příjemné teplo, nebo zkontrolovat stav myčky nádobí.

  • užívat slogan IoT zařízení

   Internet věcí (Internet of Things, IoT) je nový trend v oblasti kontroly a komunikace zařízení běžného využití, které mezi sebou nebo s člověkem komunikují, a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového přenosu dat a internetu. Takto propojená zařízení umožňují sběr velkého množství dat, která lze dále zpracovávat a využívat v nejrůznějších oblastech jako logistika, zdravotnictví, energetika, doprava, meteorologie atd. Dále se tato technologie uplatňuje v oboru inteligentních elektroinstalací čili „chytrých domech“.

  • v případě měření teploty získáte taky možnost zasílat výsledky na populární server TMEP.CZ

   Naše zařízení umí odeslat data i na populární český server TMEP.CZ. V případě, že jej již používáte, lze informace z našeho senzoru přidružit do již existujícího uživatelského profilu

  • užívat logo Wi-Fi připojitelné

   Využíváme standard IEEE 802.11 b/g/n v pásmu 2,4GHz s přenosovou rychlostí až 72.2 Mbps. Naše moduly podporují zabezpečení WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) a kódování WEP/TKIP/AES. Samozřejmostí je také DCHP

  • užívat logo MQTT kompatibilní

   MQTT (MQ Telemetry Transport) je univerzální protokol pro cloudové a IoT aplikace. Funguje v rámci sítě TCP/IP (WiFi nebo Ethernet). Díky podpoře MQTT lze snadno zařízení propojit s výrobky třetích stran, například s hlasovými asistenty Google Home nebo Amazon Alexa.

  • užívat logo IFTTT

   IFTTT je nástroj k propojení a automatizaci internetu. Je to anglická zkratka If This, Then That, česky “Pokud se něco stane, pak něco udělej”. Jde tedy o logické operace, kdy akce vyvolá reakci. Je to webová platforma a zároveň aplikace pro iOS nebo Android, která dokáže propojit jinak nespolupracující aplikace a webové služby pomocí řetězců jednoduchých akcí (appletů). Tento řetězec pak aktivuje definovaná událost (trigger). Naše zařízení podporují IFTTT Master protokol – Webhooks.

  • užívat logo Home Assistant

   Home Assistant je software pro vytvoření a ovládání chytré domácnosti. Vyhledá ve vaší síti chytrá zařízení a umožní jim spolu vzájemně komunikovat. Všechna zařízení tak lze sledovat nebo ovládat z jednoho místa – z internetového prohlížeče nebo aplikace v mobilním telefonu. Uživatelské rozhraní funguje na systému dlaždic, na kterých si zobrazíte jen ty informace, které vás zajímají. Můžete také vytvářet různé automatizace na základě stavu zařízení nebo podle sledovaných veličin.
  • užívat cloudový portál MARS naší firmy

   Zařízení je plně kompatibilní s cloudovým systémem MARS, do kterého umožňuje odesílat měřená data a přistupovat k nim odkudkoliv na světě. V MARSu lze získaná data zobrazit přehledně ve vlastním dashboardu v podobě čísla nebo grafu
  • připojit zařízení k Home Assistant a dalším systémům s podporou MQTT

   Každé zařízení z rodiny Home Technologies obsahuje vestavěnou možnost připojení na libovolný MQTT server umožňující zobrazení dat, a také kontrolu zařízení, pokud se jedná o akční člen. Pomůžeme i Vaše zařízení propojit například s populárním systémem pro domácí automatizaci Home Assistant, kde komunikace probíhá právě pomocí zmíněného protokolu MQTT.
  • provozovat zařízení s velmi nízkou stand-by spotřebou (< 3W)

   Spotřeba samotného řídicího modulu je menší než 3W, přitom máme k zařízení neustálý přístup odkudkoliv přes internet či mobilní zařízení. I přes takto nízkou spotřebu dokážeme neustále udržovat WiFi připojení k uživatelské síti a komunikovat s cloudovými službami nebo prostřednictvím protokolu MQTT.

 

To vše můžete nabídnout spotřebitelům ve své obchodní síti pouhým propojením našeho univerzálního řídicího modulu chytrých domácností a vašeho zařízení.

Ptáte se: "Je to skutečně takhle jednoduché?"

Odpovídáme: "Zajisté, s námi to jednoduché je."

Kontaktujte nás s dotazem na Vaše zařízení skrze info@hometechnologies.cz, nebo rovnou na 605 722 502 a za dva měsíce můžete chystat nové marketingové materiály.