Pixie

RNG 

 

Lze použít zařízení Pixie samostatně?

Ano, ovšem nebude zcela využit jeho potenciál. Zařízení Pixie slouží jako chytrý informační panel, který je ovšem určen především pro vizualizaci dat ze zařízení Home Technologies. V případě, že použijete zařízení zcela samostatně, bude na něm moci zobrazit hodiny, jejich čas je přesně synchronizován přes internet. Nebudete si tedy muset dělat starosti s jejich nastavováním

 

Má zařízení Pixie také zvukový výstup?

Ano, zařízení obsahuje malou sirénu, pomocí které dokáže produkovat také zvuky. V případě upozornění například krátce pípne tak, aby zbytečně nerušil své uživatele. V případě, že zařízení obdrží informaci o vyhlášení například požárního alarmu, spustí sirénu tak, aby byl uživatel dostatečně zřetelně varován.

 

Lze na zařízení vizualizovat větší množství dat?

Ano, pokud chcete na zařízení vizualizovat vetší množství informací, tak se tyto informace na displeji zařízení postupně střídají.